Blog

pdf mail print

'Onze beleidsmakers zadelen ons in de toekomst op met zeer hoge gezondheidsfacturen' - Knack

Auteur: Eva Kestens - zondag 5 januari 2020

Onze beleidsmakers zadelen ons in de toekomst op met zeer hoge gezondheidsfacturen' - Knack

Postacademische vorming ‘juridische opleiding voor gerechtsdeskundige’

Auteur: Lies Van Eycken - Faculteit Rechtsgeleerdheid - zaterdag 16 november 2019

Graag stellen we u onze nieuwe postacademische vorming ‘juridische opleiding voor gerechtsdeskundige’ voor.

Heel wat artsen/psychiaters worden regelmatig als gerechtsdeskundige aangesteld. Velen van hen treden immers, omwille van hun expertise,
op als gerechtsdeskundige en zullen voortaan een juridische opleiding moeten volgen om nog te kunnen optreden als gerechtsdeskundige.

Deze opleiding spruit voort uit de wet van 10 april 2014 die een nationaal register voor gerechtsdeskundigen invoert.
Om opgenomen te worden in dit register moet men een juridische opleiding hebben gevolgd (KB 30 maart 2018).
Begin 2020 organiseert de rechtsfaculteit van de KU Leuven voor het eerst een dergelijke opleiding.

Meer info vindt u via:  (https://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/nl/portaal/index/view_activiteit/4882).

Recht op onderwijs aan zieke kinderen.

Auteur: VVK - donderdag 21 maart 2019

Onderwijs op maat van zieke kinderen organiseren kan op verschillende manieren, zoals synchroon internetonderwijs (Bednet), tijdelijk onderwijs aan huis, ziekenhuisscholen, ...

Toch kennen velen het onderwijsaanbod voor zieke kinderen niet.

Daarom ondertekenen de Vlaams minister van Onderwijs, het Vlaams Patiëntenplatform en 8 verenigingen van artsen vandaag een engagementsverklaring. Zo willen ze nog beter informeren en het recht op onderwijs voor zieke kinderen versterken.

De engagementsverklaring verbetert niet alleen de huidige maatregelen voor zieke kinderen, maar formuleert ook nieuwe acties. Vanaf 1 januari 2019 is tijdelijk onderwijs aan huis ook mogelijk voor zieke kleuters vanaf de eerste kleuterklas.

Lees meer via: http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/recht-op-onderwijs-voor-zieke-kinderen

Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg - donderdag 14 maart 2019

Auteur: VVK - donderdag 14 maart 2019

Op donderdag 14 maart vond de eerste Staten-Generaal plaats, dewelke doorging in Antwerpen.  Het thema van de eerste Staten-Generaal was “Tijd is kostbaar”, in alle denkbare facetten. Ook VVK was hier vertegenwoordigd .

Vanuit VVK werd een tekst opgesteld met aanbevelingen voor de Staten-Generaal. U leest de tekst hier.

De Staten-Generaal heeft als voornaamste bedoeling om tot een gedeelde visie te komen over de huidige stand van zaken binnen de sector, en om beleidsadviezen en -prioriteiten te formuleren. De Staten-Generaal wordt op deze manier tegelijk platform, aanspreekpunt én adviesorgaan, relevant voor de sector én (toekomstige) beleidsmakers. 

De Staten-Generaal bestaat voor de helft uit uitgenodigde afgevaardigden van belangrijke stakeholders en sleutelorganisaties uit de sector: verenigingen van professionals, netwerken van zorgorganisaties, patiëntenkoepels en familieplatformen.

Lees meer via  https://statengeneraalggz.be


PAVO forensische psychologie en psychiatrie

Auteur: Vlaamse Universiteiten - dinsdag 4 december 2018

Vanaf academiejaar 2018-2019 start er een Vlaams interuniversitair post-academisch vormingsprogramma betreffende forensische psychiatrie en psychologie (conform met de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie.

Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven.

Meer info leest u hier.

Interview rond toegenomen nomenclatuur in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Auteur: Lieve Swinnen, kinder- en jeugdpsychiater - vrijdag 12 oktober 2018

Lieve kreeg de vraag te reageren op cijfers die men van het RIZIV had, volgens de redactie van radio 1 was er een verdrievoudiging van kinderpsychiatrische prestaties (zie bijlage).

Hierop heeft zij als volgt gereageerd: 

Het totaal aantal prestaties (gebruikte nomenclatuurnummers) is als zodanig niet erg gestegen. Wel zijn de nummers diagnostiek en ouder/kind/omgeving behandeling verdrievoudigd. Er is dus een verschuiving.  Dit betekent mi wel dat er meer nood is aan diagnostiek en betrekken van de omgeving in de behandeling. Dus toch wel een toename van ernstige problematieken met weerslag op de omgeving (gezin en school).  De praktijk maakt dit ook duidelijk: meer crisissen, meer wachtlijsten,… we worden bijna allemaal overvraagd.  Dat er een toename is aan jongeren met zorgen kwam in het onderzoek van neuropsycholoog X ook tot uiting: 25% loopt risico op zelfdoding.  Het ene past wel bij het andere.

Een jaar Integrale Jeugdhulp - Het werkveld evalueert - De Morgen 13.05.2015

Auteur: Zorg voor Veerkracht - woensdag 13 mei 2015

Ping pong over kinderpsychiatrie en jeugdzorg

Auteur: Peter Adriaenssens en Marina Danckaerts, verbonden aan de Kinder- en Jeugdpsychiatrie UPC, KU Leuven - maandag 30 maart 2015

Investeer in de psychische gezondheid van onze jeugd - opiniestuk De Morgen 17.03.2015

Auteur: Sofie Crommen - voorzitter VVK - dinsdag 17 maart 2015

Persvoorstelling Te Gek!? Jongerencampagne

Auteur: Selah Sue is ‘meter’, Peter Adriaenssens trekt het mee op gang. - zondag 8 maart 2015

we hebben 27 gast(en) online

Laatste blogbericht

'Onze beleidsmakers zadelen ons in de toekomst op met zeer hoge gezondheidsfacturen' - Knack
05.01.2020

lees meer

Postacademische vorming ‘juridische opleiding voor gerechtsdeskundige’
16.11.2019

lees meer

Laatste nieuws

Lentevergadering VVK - VVP: 6.03.2020
18.12.2019

lees meer

3-daagse opleiding: Basiskennis Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health
12.12.2019

lees meer

CB loginOnthouden

Wachtwoord vergeten?

Nog niet geregistreerd? Registreer hier