Welkom op de website van VVK

De Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie verenigt en vertegenwoordigt alle Nederlandstalige kinder- en jeugdpsychiaters van België.

De vereniging is in 1983 als feitelijke vereniging begonnen. Sinds 20 februari 1997 heeft zij het statuut van een vzw. Eind december 2021 telde de vereniging 355 leden.

Binnen de VVK vzw zijn er actueel 9 werkgroepen actief. 

 1. werkgroep CGG's
 2. werkgroep Forensische Kinderpsychiatrie (OFK)
 3. werkgroep Infantpsychiatrie, in samenwerking met VVP
 4. werkgroep MFC/OBC
 5. werkgroep Netwerkpsychiaters
 6. werkgroep Nomenclatuur
 7. werkgroep Transitiepsychiatrie, in samenwerking met VVP
 8. werkgroep ASO’s (Assistenten Specialisten in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Opleiding)
 9. werkgroep Diversiteit
 10.   werkgroep Actiecomité

Tijdens de lentevergadering 12 mei 2023 zijn er 6 nieuwe werkgroepen opgestart.  Deze werkgroepen hebben (mogelijks) een tijdelijk karakter:

 1. Werkgroep werving ASO’s
 2. Werkgroep Kinderpsychiater in onze samenleving 
 3. Werkgroep politieke agenda 
 4. Werkgroep gedeelde intersectorale zorg
 5. Werkgroep identiteit van de kinderpsychiater 
 6. Werkgroep Ambulante praktijk / werkbaarheid 

Lees meer

De vereniging stimuleert de wetenschappelijke bijscholing. Zij organiseert vorming via eigen ledenvergaderingen. De VVK is erkend als organisator voor accreditering onder nr. 1520.

De VVK vzw is lid van:

Enkele opleidingen & vormingen in de kijker

Mémorandum & Campagne : “Partij kiezen voor kinderen”

Deze week lanceren UNICEF België, de Coördinatie van NGO's voor de Rechten van het Kind (CODE) en Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (KIRECO) officieel een Memorandum en een sociale mediacampagne om het grote publiek te informeren over de dringende maatregelen die genomen moeten worden voor kinderen in België en de rest van de wereld. Het doel is ook om de politieke partijen eraan te herinneren dat de leefwereld van de huidige en toekomstige generaties grotendeels zal afhangen van hoe ze ecologische, sociale en economische veranderingen zullen beheren en vooral om kinderen centraal te stellen in hun prioriteiten.

Dit memorandum is al besproken met de politieke partijen. Aarzel niet om erin te duiken en te verspreiden, zodat kinderrechten centraal staan bij de verkiezingen van juni 2024!

Hierbij vind je de link naar de webpagina: https://www.unicef.be/nl/news/memorandum-kinderrechten-voor-de-verkiezingen-van-juni-2024

Een PDF-versie van het memorandum vind je hier.

Memorandum 2023 van de Staten Generaal Geestelijke Gezondheid.

De Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie schreef mee aan het Memorandum 2023 van de Staten Generaal Geestelijke Gezondheid. 

Specifiek voor de jeugd hebben we vanuit de VVK hieraan een Addendum toegevoegd, met een zeer concrete vraag. 

 

“Handen uit de mouwen: aan de slag met onze toekomst!

De lentevergadering 12 mei 2023 was een inspirerende studiedag waar er hard werd nagedacht over verschillende thema's.  Hieruit zijn er 6 nieuwe werkgroepen opgestart.  Deze werkgroepen hebben "mogelijks" een tijdelijk karakter.  Heb je interesse om aan te sluiten bij één van onderstaande werkgroepen, laat het ons zeker weten via info@vvk.be en wij brengen je in contact met de verantwoordelijke van deze werkgroep.  Alle informatie vanuit deze werkgroepen vind je terug onder het documentbeheer - tijdelijke werkgroepen opgericht tijdens lentevergadering 2023 van onze website.  Neem zeker ook eens een kijkje op het documentbeheer - studiedagen / lentevergadering 12.05.2023 waar je nog extra werkmateriaal kan terug vinden. 

De werkgroepen + de data waarop ze de eerste maal samen komen vind je alvast hieronder:

  • Werkgroep werving ASO’s (contactpersoon Marina Danckaerts) komt samen op 3/07
  • Werkgroep Kinderpsychiater in onze samenleving (contactpersoon Kristel Lauwers) komt samen op 31/05
  • Werkgroep politieke agenda (contactpersoon Corine Faché) komt samen op 1/06
  • Werkgroep gedeelde intersectorale zorg (contactpersoon Wouter De la Marche) komt samen op 30/05
  • Werkgroep identiteit van de kinderpsychiater (contactpersoon Bie Tremmery) komt samen op 13/06
  • Werkgroep Ambulante praktijk / werkbaarheid (contactpersoon Celia Van Zandweghe) komt samen op 3/10/2023