Welkom op de website van VVK

De Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie verenigt en vertegenwoordigt alle Nederlandstalige kinder- en jeugdpsychiaters van België.

De vereniging is in 1983 als feitelijke vereniging begonnen. Sinds 20 februari 1997 heeft zij het statuut van een vzw. Eind december 2021 telde de vereniging 355 leden.

Binnen de VVK vzw zijn er actueel 9 werkgroepen actief. 

  1. werkgroep CGG's
  2. werkgroep Forensische Kinderpsychiatrie (OFK)
  3. werkgroep Infantpsychiatrie, in samenwerking met VVP
  4. werkgroep MFC/OBC
  5. werkgroep Netwerkpsychiaters
  6. werkgroep Nomenclatuur
  7. werkgroep Transitiepsychiatrie, in samenwerking met VVP
  8. werkgroep ASO’s (Assistenten Specialisten in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Opleiding)
  9. werkgroep Diversiteit
  10.   werkgroep Actiecomité

De vereniging stimuleert de wetenschappelijke bijscholing. Zij organiseert vorming via eigen ledenvergaderingen. De VVK is erkend als organisator voor accreditering onder nr. 1520.

De VVK vzw is lid van:

Op zoek naar een kinder-en jeugdpsychiater?

Bent u op zoek naar een Kinder- en Jeugdpsychiater in uw regio?  Hier vindt u een overzicht van de Kinder- en Jeugdpsychiaters aangesloten bij onze vereniging.

Ga naar de kaart

VVK studiedagen

2 keer per jaar organiseert de vereniging een studiedag rond thema's die onze beroepsgroep aanbelangen.  Een jaarlijkse Lentevergadering gaat door in het voorjaar.  Een jaarlijkse Herfstvergadering wordt gepland in het najaar.

Kijk hier wat er binnenkort gepland staat.

Nieuws

De meest recent nieuwsberichten betreffende het werkveld Kinder- en Jeugdpsychiatrie vindt u hier.  Wenst u een overzicht van alle nieuwsberichten vanuit onze vereniging?  

Neem dan een kijkje op onze nieuwspagina.