Waarom Actie?

(Werkgroep) STOP! WIJ GAAN OVERKOP!

Kinderen en jongeren met psychische problemen krijgen niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Vaak moeten ze ook heel lang op die hulp wachten. Dit werd tijdens de coronacrisis nog scherper duidelijk. Met het eindigen van die crisis zal dit echter niet opgelost geraken. Er is immers onderliggend een jarenlang structureel tekort aan middelen. Hiervoor willen we als VVK blijvend aandacht vragen.

Want…

Het kan niet langer dat een suïcidale jongere dagen tot weken moet wachten op hulp.

Het kan niet langer dat een kind in psychische nood meerdere maanden moet overbruggen tot een eerste gesprek met een hulpverlener.

Het kan niet langer dat goed behandelbare psychische problemen bij kinderen en jongeren niet aangepakt kunnen worden, door gebrek aan tijd, mankracht en middelen.

Het kan niet langer dat minderjarigen met een vraag naar crisisopname, onder een gedwongen statuut worden opgenomen, omdat er geen crisisbedden binnen kinder- en jeugdpsychiatrie vrij zijn.

Het kan niet langer dat de wachtlijsten voor langdurige/intensieve residentiële zorg vaak oplopen tot langer dan een jaar.

Het kan niet langer dat jongeren jaren moeten wachten op een verblijfsplek in een voorziening die aangepast is aan hun specifieke noden.

Het kan niet langer dat CLB-medewerkers, huisartsen, kinderartsen, jeugdrechters en andere hulpverleners niet meer weten waar aankloppen voor kinderen en jongeren met een nood aan gespecialiseerde hulp.

Het kan niet langer dat jongeren en hun gezinnen niet meer in hulpverlening geloven en wanhopig worden, omdat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden.

 

Wat kunnen we doen?

Onze kennis en ervaringen samenleggen: met velen weet je meer dan alleen.
Cijfers en inzichten genereren door enquêtes af te nemen bij hulpverleners. 

  • Hoe beter we de ernst van de problemen in kaart brengen, hoe meer we onze adviezen kunnen afstemmen op de reële noden

Onze stem laten horen in de media

  • Hoe beter we de maatschappij informeren over de problemen waarmee wij en onze kinderen en jongeren worstelen, hoe meer draagvlak er kan komen voor verandering.

Een stem geven aan al die gezinnen die geen energie meer hebben om voor zichzelf op te komen en aan al die hulpverleners die geen tijd meer hebben om actie te voeren door de werkdruk die ze dagelijks ervaren

De krachten bundelen met andere organisaties in het werkveld en ook hun initiatieven ondersteunen
In overleg gaan met de betrokken kabinetten en ministers.

  • We zullen aan hun deur blijven kloppen tot ons doel bereikt is

 

Ons einddoel?

Gepaste en kwalitatieve zorg voor elke minderjarige met psychische problemen, voor elk gezin in nood, binnen een redelijke termijn.