De Vlaamse vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een ledenvereniging van, voor en door kinder- en jeugdpsychiaters.

Het doel van de vereniging is de bevordering van de kinder- en jeugdpsychiatrie in de breedste zin, de behartiging van de wetenschappelijke en beroepsmatige belangen van de kinder- en jeugdpsychiaters, de bevordering en stimulering van opleiding en deskundigheid, het adviseren van het beleid en de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Samenvattend zet de VVK vzw zich in voor een goede kinder- en jeugdpsychiatrische patiëntenzorg in Vlaanderen, waarbij de patiënt en zijn naaste context centraal staat.

De activiteiten van de vereniging rusten op vijf pijlers:

  1. Positionering en belangenbehartiging, adviseren van het beleid
  2. Kwaliteit van zorg
  3. Opleiding
  4. Wetenschap
  5. Bevorderen van de samenhorigheid en collegialiteit onder de leden

Daarnaast zijn communicatie en organisatie aspecten die deze pijlers overstijgen.