In het kader van onze missie en doelen werd er een VVK-vertegenwoordiger aangesteld door het bestuur van de vereniging. Deze functie wordt actueel ingevuld door Dr Sofie Crommen, tevens voorzitter van de vereniging.

Sofie zetelt voor de VVK onder meer in de volgende overlegorganen (2022):

 • Erkenningscommissie psychiatrie 
 • Belgische Vereniging voor Psychiatrie
 • bestuur Staten Generaal Geestelijke Gezondheidszorg
 • werkgroep Financiering van de Staten Generaal Geestelijke Gezondheid
 • Federale Raad Geestelijke Gezondheidszorgberoepen
 • Transversale werkgroep psychiatrie van het RIZIV
 • werkgroep Transitie van het Comité voor het nieuw Geestelijk Gezondheidsbeleid Kinderen en Jongeren (COMGGKJ)
 • Kwaliteitstafel vrijheidsbeperkende maatregelingen
 • IACAPAP algemene vergadering
 • ESCAP algemene vergadering en ESCAP Policy Division
 • Belgian Pediatric Taskforce
 • JOY (kinderartsen, kinderverpleegkundigen, kinderpychiaters en UNICEF) in verband met kinderrechten in de zorg
 • overleg Dagziekenhuis BVAS
 • Vroeg en Nabij, werkgroep diagnostiek
 • Familieplatform
 • Overlegplatform Vlaamse K-diensten (OVK)

Waar mogelijk worden de verslagen van deze vergaderingen gedeeld op het gesloten gedeelte van onze website. U kan de vertegenwoordiger ook steeds contacteren wanneer u meer informatie wenst of bepaalde vragen of suggesties heeft.