Terugbetaling methylfenidaat

RIZIV - 28 July 2022

  • de formulieren voor de terugbetaling zijn veranderd:
  • er moet geen evolutieverslag van de patiënt meer toegevoegd worden, maar dit moet wel ter beschikking gehouden worden voor een eventuele controle
  • ASO kan niet tekenen, enkel supervisor
  • start en einddatum moeten correct ingevuld worden, er mag geen overlap zijn met het vorige attest
  • er worden slechts een beperkt aantal dozen terugbetaald: het is zo dat er een verschillend document is voor Rilatine IR (27 dozen/6 maanden terugbetaald en 54 voor 1 jaar) en voor Rilatine MR (7 en 13 dozen) en Equasym XR (7 en 13 dozen) -> hierop heeft de VVK al gereageerd via Marina Danckaerts omdat dit niet strookt met de doseringsrichtlijnen; we wachten het antwoord hierop af en houden jullie op de hoogte
  • meer info vinden jullie ook hier