Terugbetaling methylfenidaat

RIZIV - 28 July 2022

1. Nieuwe terugbetaalde dosis 

De minister heeft de terugbetalingsmodaliteiten voor methylphenidaat half februari 2023 opnieuw gewijzigd en deze nieuwe regeling zou ingaan vanaf 1 maart 2023.

Ondertussen hebben we ook gemerkt dat dit werd aangepast op de website van de BCFI (https://www.bcfi.be/nl/ampps/30312?cat=b#IV_3460000)

"Voor de farmaceutische specialiteit Rilatine, Rilatine MR en Equasym® heeft de Minister van Sociale Zaken de beslissing genomen de vergoedingsvoorwaarden niet langer te beperken tot een maximaal aantal verpakkingen/jaar. Er is gekozen om de beperking te zetten op een maximale posologie/dag, eerder dan op het maximaal aantal verpakkingen/jaar. De maximale posologie/dag mag tot 60 mg/dag bedragen."

2. Nieuwe documenten voor de 3 terugbetaalde geneesmiddelen

* Terugbetalingsattest Rilatine

* Terugbetalingsattest Rilatine MR

* Terugbetalingsattest Equasym

3. Omstandig verslag moet er terug bij

4. De wetgever heeft voorzien dat de verlengingsattesten geldig zijn voor 51 weken (ipv 52 weken)?!