Studiedagen VVK

Lenteweekend VVK: 13 en 14 mei 2022
Een studie-tweedaagse rond interne evaluatie/ reflectie van onze eigen Kinderpsychiatrische hulpverlening. Hoe zien wij de positie van de kinderpsychiater, hoe gaan wij om met onze patiëntenstroom en hoe organiseren wij ons werk?

De geestelijke gezondheidszorg in ruime zin is in volle evolutie. Het belang van vroegtijdige detectie, preventie en interventie op jonge leeftijd wordt meer en meer erkend en krijgt zijn plaats. De overheid vaardigt dan ook nieuwe maatregelen en plannen uit, die een impact hebben op het werkveld van de kinder- en jeugdpsychiaters. 

De plaats van de kinder- en jeugdpsychiaters in het zorglandschap is echter onduidelijk: in welke hoek worden we gezien of misschien ongewild geplaatst? De kinder- en jeugdpsychiaters zijn op veel meer plaatsen aanwezig dan in de ziekenhuizen, er is een heel divers palet aan werkplekken.

Het hoeft ook geen betoog dat de druk op de kinder- en jeugdpsychiaters toeneemt door de schaarste aan psychiaters en door de stijgende vraag. We delen de bekommernis dat patiënten niet of niet snel genoeg geholpen kunnen worden. Het zien van dit lijden maar er niet aan tegemoet kunnen komen weegt.

 

Tijd dus voor een grondige reflectie over onze identiteit en positionering in het werkveld.

Lees hier meer over het programma en inschrijvingsmogelijkheden.

 

Via deze link kan u inschrijven.